V předchozích dílech jsme se seznámili s povahou nositelů jednotlivých krevních skupin. V závěru našeho seriálu se podíváme pod pokličku jejich vzájemných vztahů.

Podle psychologického profilu můžeme lidi dělit do různých typů či skupin, které si více či méně rozumí. Například takového cholerika vždy do běla rozzuří flegmatik. Stejná rovnice snášenlivosti platí mezi nositeli jednotlivých krevních skupin.

Kdo si rozumí s 0?

Krevní skupina 0 je nejstarší ze všech. Má proto jistou zvláštní dominantní pozici mezi ostatními krevními skupinami. A to stejné lze tvrdit i o nositeli 0. Krevní skupina 0 je univerzální. Zatímco s ní se snese každá skupina, ona sama může přijmout zase jenom nulu. I to lidi s krevní skupinou 0 charakterizuje. Přestože ostatní s ní mnohdy nesouhlasí, nikdo si nedovolí proti ní útočit. Nositelé ostatních krevních skupin ji respektují, je pro ně přirozenou autoritou, které se nepostaví už jen z principu. Lidé s krevní skupinou 0 jsou totiž rození vůdci. Jsou často terčem obdivu. Ostatní k nim vzhlíží, napodobují je. Nositelé 0 tento obdiv s nadhledem přehlíží, nezanechává to na nich žádný dojem. Jsou to individualisté a na vztahu s ostatními nositeli krevních skupin jim nezáleží. O to zajímavější je snaha jiných lidí přiblížit se 0 a být v její blízkosti. Lidé s touto krevní skupinu jsou všemi vyhledávání jako spojenci, kolegové, či obchodní partneři. Samotní nositelé krevní skupiny 0 si nejlépe rozumí opět s 0. Těžit dokáží také ze spolupráce se skupinou A. Pojí je racionální uvažování. Největší oporou jsou si však sami sobě. Neexistuje tedy žádná krevní skupina, která by se nesnesla s 0. A 0 samotná má k ostatním velmi přehlíživý přístup. Pokud jí člověk stačí, je vše v pořádku. Pokud jí nestačí, nemá zájem se zdržovat negativními emocemi. Taková osoba je pro ni zkrátka nezajímavá ve všech ohledech a nevšímá si ji. Nositelé krevní skupiny 0 jsou proto zvláštním způsobem tolerantní vůči ostatním. Mají vysoké nároky na sebe i okolí. Pokud je ostatní nedokáží naplnit, 0 s jejich selháním nemá problém, jen se s nimi nechce zdržovat.

A co na to A?

Lidé s krevní skupinou A nejvíce obdivují nositele krevní skupiny 0. Velmi často a rádi je vyhledávají. Obdivují na 0 její schopnost uspět. Áčku totiž často chybí cit pro investice. Přestože se jedná o inteligentní a pracovité lidí, mnohdy to k úspěchu nestačí. Proto se snaží spojit se s 0, která má schopnost pomoci jim dosáhnout cíle. Naopak nejhorší vztah mají k nositelům skupiny B. Občas se zasní a obdivují na nich jejich bezstarostnost a svobodu. To však netrvá dlouho a jejich obdiv se mění přímo v nesnášenlivost. Kritizují na B nepořádnost, nespolehlivost, nedochvilnost, nepřipravenost a absolutní chaos, který kolem nich panuje. Tyto dvě krevní skupiny by se nikdy neměli na pracovním poli setkat. Skupina A nedokáže těžit z dobrých vlastností skupiny B, jako je například kreativita. Většinou je to právě A, komu dojde trpělivost a nositele skupiny B přímo napadne. Nositelé krevní skupiny A mají zvláštní vztah k lidem se skupinou AB. Jejich negativní vlastnosti tolerují snáze než u lidí se skupinou B. Možná je to tím, že skupina AB není tak lehkomyslná. Áčko s AB sice často nesouhlasí, ale s výrazem trpělivého rodiče jejich nedostatky přehlíží. Skupina A od AB nic neočekává, proto ani nebývá zklamána. Áčko tak často k AB zaujme typicky rodičovský postoj.

CategoryZaměstnanci

© 2023 PersonálníŘeditelka.cz od Personální institut, s.r.o.

logo-footer