P
Personální ředitelka je unikátní projekt Ireny Tůmové. 
Je to jedinečná příležitost využít služeb profesionální personální ředitelky, která jinak působí výhradně interně. Pouze na tomto místě vám může nabídnout své externí služby a zkušenosti, které získala za více než desetiletou kariéru na pozici ve vrcholovém managementu v oblasti personalistiky. Své služby zde nabízí firmám i zaměstnancům.

Kdo je ve skutečnosti Personální ředitelka?

Za projektem Personální ředitelky stojí konkrétní skutečná osoba Irena Tůmová. Má vystudované obchodní právo a od roku 2007 působí jako interní personální ředitelka v Invia.cz, a.s. Je zároveň odpovědná za strategické personální řízení společnosti Invia v zahraničí, v Maďarsku, Polsku a Slovensku. Ze své pozice je zodpovědná za nábor zaměstnanců, pracovněprávní poradenství, motivaci, osobní rozvoj, školení zaměstnanců a optimalizaci personálních výdajů společnosti.
Pomohla již řadě firmám, ale i mnoha zaměstnancům, najít správnou cestu jejich dalšího profesního rozvoje. Přednášela jako vyučující předmětu Motivace zaměstnanců v programu MBA, pro Ústav práva a právní vědy. Zároveň je autorkou řady odborných článků z pracovněprávní problematiky a personalistiky.
Od roku 2003 do roku 2007 působila na pozici Tiskové mluvčí v oblasti státní správy pro Brno venkov a ještě dříve získala zkušenosti také jako externí redaktorka regionálního studia pro tv Nova.

Především je ale Personální ředitelka skutečnou osobou. Člověkem, který vám nyní chce pomoci.

Jak vznikl projekt Personální ředitelka?

Ze své pozice Irena vyhodnotí ročně tisíce životopisů, pozve na pohovor tisíce uchazečů o zaměstnání, absolvuje řadu pracovněprávních kontrol ze strany státu a proto ví, že firmy i zaměstnanci opakují stále ty stejné chyby. Velmi často se u zaměstnanců i zaměstnavatelů setkává s tisíci důvody, proč něco nejde, ale jen s desítkami nápadů, co udělat, aby to šlo. Přála si to změnit, ukázat firmám ale i zaměstnancům cestu, která je může dovést k úspěchu. Nabídnout jim unikátní pohled z pozice zaměstnavatele i zaměstnance. To, co si navzájem obě strany upřímně většinou neřeknou. Proto vytvořila projekt Personální ředitelky. Možnost využít komplexní nebo jednotlivé služby profesionální personalistky- pro firmy i zaměstnance.

Komu Personální ředitelka pomáhá?

Doufá, že pomůže právě vám. Svoje služby nabízí firmám, které chtějí ušetřit minimálně milion korun ročně. Je připravená jim poradit, jak a kde této úspory dosáhnout. Zároveň nabízí svoji odbornou pomoc a podporu také zaměstnancům.
Seznámí je se způsobem myšlení personalistů, zaměstnavatelů, s tím co od nich firmy očekávají, co hledají a usnadní jim tak cestu k úspěchu.

NAPIŠTE MI