Skupina B nic neřeší

Lidé s krevní skupinou B jsou nejméně konfliktní ze všech. Oni sami nemají zapotřebí na někoho útočit. Pokud se dostanou do sporu, jedná se většinou o sebeobranu. Většinu bojů vedou v opozici proti skupině A. S krevní skupinou 0 mají neutrální vztah. Cítí k ní přirozený respekt a úctu jako ostatní nositelé jiných krevních skupin. Na 0 zároveň oceňují fakt, že si jich prostě nijak nevšímá. Opačný problém mají právě se skupinou A. Jsou častým cílem útoků a kritických poznámek ze strany nositelů skupiny A. A to i v situacích, kdy nemají s nositeli Áčka nic společného. Lidé s krevní skupinou A zkrátka rozčiluje životní styl B a nejsou schopni je nechat na pokoji, i když se jich to přímo netýká. Mezi těmito dvěma krevními skupinami tak vzniká nejvíce konfliktů. Naopak docela pozitivní vztah mají s krevní skupinou AB. Nositelé krevní skupiny AB je doslova baví.

AB- benjamínek mezi všemi

Skupina AB bojuje i miluje všechny zároveň. Snaží se být dospělá a vyrovnat se ostatním, proto logicky často působí nevyzrále. Skupiny 0 se přirozeným způsobem bojí. Má k ní vztah jako k rodiči s kterým sice nesouhlasí, ale má k němu posvátnou úctu a poslouchá. Protože 0 jsou individualisté, kteří se v cestě za svým nikým nezdržují, neřeší ani vztah s AB. Výhoda lidí krevní skupiny AB je právě jejich čistá duše a dobrý úmysl, díky kterému se mnohdy dostávají do nepříjemných situací. Na jejich chyby se tak všeobecně pohlíží s určitou nadsázkou a tolerancí. AB to mírně rozčiluje a snaží si svoji pozornost vydobýt o to zarputileji. Většinou se na ně pohlíží jako na zlobivé dítě. Pokud se už do nějakého sporu dostanou, bývá to se skupinou A. Přísné Áčko na ně ve skutečnosti ale nezaútočí. Konflikty mezi nimi lze přirovnat k sourozeneckému hašteření. Relativně blízko mají ke skupině B. Nicméně nositelé skupiny AB mají potřebu určité revolty, proto čistě pozitivní postoj už z principu nemohou zaujmout k nikomu. Rádi vše intenzivně prožívají, libují si v pocitu nepochopení a vlastní výjimečnosti, která je nezpochybnitelná. Opravdoými nepříteli jsou si tak jen oni sami sobě.

V tomto seriálu jsme se seznámili s povahovými vlastnostmi a vzájemnými vztahy nositelů čtyř základních krevních skupin. Tato metoda je sice již vědecky ověřená, nicméně v Evropě se zatím ještě nevyužívá. Naproti tomu v Japonsku je běžnou součástí každého výběrového řízení. Není zcela jisté, zda:li si vůbec někdy najde své příznivce také u nás. Bez ohledu na to, nelze ji upřít zajímavost. Přesto doba, kdy i po nás budou personalisté na pohovoru chtít znát krevní skupinu, je pravděpodobně ještě velmi vzdálená.

CategoryZaměstnanci

© 2023 PersonálníŘeditelka.cz od Personální institut, s.r.o.

logo-footer