Respektujeme naše klienty jako individuální osobnosti. Proto preferujeme individuální přístup ke každému z nich.  Všechny naše služby jsou moderní a dostupné online. Při konzultacích doporučujeme osobní setkání, pokud si ale klient přeje, je možné konzultaci provést efektivně a kvalitně online formou video hovorů. V případě preference osobní schůzky, jsme pro klienty dostupní v České republice i na Slovensku. Naše služby provozujeme ve městech Praze, v Brně a v Bratislavě.

Pokud se jedná o služby pro firmy, je samozřejmostí, že Personální ředitelka na jejich přání, provede služby přímo ve firmě klienta v jakémkoliv městě. Naši klientům poskytujeme nadstandardní pozornost a péči, s ohledem na jejich osobní individualitu. V případě soukromých osob, například uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců nebo také manažerů, kteří touží po dalším posunu ve své kariéře a osobním rozvoji, je našim cílem ukázat klientovi i jiné cesty, které se před ním otvírají a zároveň zajistit, aby na těchto cestách uspěl. Naše Personální ředitelka se setkala s řadou odborníků, kteří v životě neuspěli, přestože měli prokazatelné schopnosti a znalosti.  Nikdo je však neučil, jak napsat správně životopis nebo motivační dopis, jak zaujmout na pohovoru, jak získat to, co chtějí a především, jak zjistit, co vlastně chtějí. Proto ztratili mnoho času i příležitostí. Díky individuálnímu přístupu Personální ředitelky, se toto našich klientů netýká.

[alert color=“blue“] Personální ředitelka preferuje individuální přístup také v případě, že klientem je firma. Každá společnost je individuální subjekt, žijící svým vlastním životem. Úkolem Personální ředitelky je s ohledem na individualitu konkrétní firmy, citlivě zajistit její větší efektivitu, protože úspěch každé firmy je z velké části položen především na jejich zaměstnancích. [/alert]

Naši klienti mají mimořádnou šanci využít zkušeností konkrétní Personální ředitelky. Pokud si objednávají služby, vědí, kdo konkrétně připravuje jejich životopis, motivační dopis, psychologický profil anebo ostatní produkty, které je možné u nás objednat. Na našem webu se mohou nejdříve seznámit s kariérním profilem naší Personální ředitelky a rozhodnout se tak, jestli jejím zkušenostem chtějí důvěřovat.

Za Personální ředitelkou stojí desetiletá praxe a prokazatelný kariérní úspěch v oblasti řízení lidských zdrojů. Za tuto dobu své praxe vedla řadu výběrových řízení, manažerských pohovorů, a proto zná nejčastější chyby soukromých osob i firem. Své znalosti a zkušenosti se snaží předávat čtenářům odborných časopisů, posluchačům na konferencích nebo také studentům při svých přednáškách. Svoje zkušenosti z praxe doplnila i vzděláním v oboru obchodní právo.

Personální ředitelka, s výjimkou tohoto jediného projektu, působí interně. Proto je toto ojedinělá příležitost využít zkušenosti, desetiletou praxi a její odborné znalosti i veřejně – pro všechny naše klienty.

Ať už jste soukromá osoba nebo firma, pokud se cítíte být připraveni posunout se dál, pak oceníte zkušenosti Personální ředitelky, které je tu proto, aby pomáhala.