Personalistika je velmi atraktivní obor, který je právě na vzestupu. Jedná se nejen o prestižní ale také o zajímavé zaměstnání, které má budoucnost. Při výběrovém řízení na pozice v tomto oboru bývá proto zpravidla velká konkurence.

Řada lidí se domnívá, že pouze empatie, výborné komunikační a organizační schopnosti stačí k tomu, aby získali práci v tomto oboru. A řada lidí právě proto ve výběrovém řízení na personální pozice nikdy neuspěje. Personalistika je odborná oblast působení. Vyžaduje mnohem víc než schopnost dobře mluvit a být společenský.

Pokud se chcete stát personalistou, pojďte se to naučit od opravdové personální ředitelky. Od osoby, která má za sebou v tomto oboru prokazatelné úspěchy již deset let. Ví, co tato práce obnáší a co skutečně musíte umět a znát, pokud chcete působit v oblasti personalistiky. Nebude vás zatěžovat teorií, kterou vás naučí ve škole, ale ukáže vám praxi. Skutečný život a práci personální ředitelky. Připraví vás na výkon tohoto povolání. Abyste uspěli na pohovoru na pozice v oboru personalistiky, ale i následně, abyste svoji práci vykonávali skutečně dobře.

Co získáte?

• skutečná personální ředitelka vás individuálně připraví na pohovor na personální pozice,
• pomůže vám s vyhledáním vhodných volných pracovních pozic v tomto oboru,
• seznámí vás se vším, co toto povolání skutečně obnáší v praxi, nikoliv teorii,
• poskytne vám základní přehled v oblasti pracovněprávní legislativy,
• naučí vás základní psychologickou diagnostiku kandidátů,
• provede vás procesem náborů zaměstnanců.

Staňte se personalistou

3000 3 hodiny individuální kurz
  • příprava na pohovor na pozici personalisty + doporučení vhodných pozic
  • pracovněprávní legislativa
  • techniky náborů zaměstnanců

Základy pozice personalisty v individuálním kurzu

Objednat