Školení zaměstnanců je jedna z nejlepších investic zaměstnavatele do svého týmu. Zároveň se jedná o nejčastěji zbytečně vyhozené peníze společnosti. Jak je to možné? Oblast školení je oborem, jehož přínos a úspěšnost je velmi složitě měřitelné.

Takže téměř každý komunikativní a společenský člověk má zdánlivý pocit, že může školit. Ze školení se pak snadno stane „příjemné povídání u kafíčka“, které zaměstnavatele stálo desítky až stovky tisíc korun. Nikomu to sice nepomůže, nikomu neuškodí, ale jedná se o vyhozené peníze. Na trhu je nepřeberné množství lektorů a pro zaměstnavatele je velmi těžké se v nich orientovat. Často se jedná o charismatické a energetické lidi, kteří skutečně dokáží slovem klienta přesvědčit o svých dovednostech. Tímto přátelským setkáním jejich přínos pro firmu začíná ale i končí. Nejčastější zpětná vazba zaměstnanců na tento typ školení je, že to bylo velmi příjemné. To je ale málo za náklady, které firmu školení stálo.

Naše Personální ředitelka má více než deset let zkušeností v nastavení a řízení interního i externího vzdělávání zaměstnanců u společností působící na českém i zahraničním trhu. Dokáže identifikovat potřeby zaměstnanců, připravit vzdělávací akci sice v příjemné a přátelské atmosféře, ale zároveň zajistit odborný přínos. Můžete využít jednodenní kurzy, několikadenní sérii školení nebo přípravu vzdělávacích programů v rámci teambuildingu, který pro vás rádi připravíme. Samozřejmostí je možnost dlouhodobé spolupráce a zajištění interního vzdělávání.

Kontaktujte nás pokud si:

– přejete provést identifikaci vzdělávacích potřeb vašeho týmu nebo jednotlivce.
– zajistit externí nebo interní dlouhodobé vzdělávání zaměstnanců,
– provést školení vašeho týmu v oblasti měkkých dovedností (např. školení time managementu, komunikace, prodeje apod.) nebo pracovněprávních vztahů.

Součástí služby je:

– realizace jednodenních nebo více denních vzdělávacích programů v rámci školení nebo organizace teambuildingu
– zajištění vzdělání týmu nebo jednotlivých manažerů individuálně
– prověření získaných znalostí zaměstnanců na školení v praxi