Víte, kolik vás stojí zaměstnanec, který v pracovní době brouzdá po internetu, zatímco vy čekáte už týdny na zpracování analýzy od něj? Kolik vás stojí, že jste ještě nepřijali druhou asistentku, protože ve skutečnosti máte práci pro dvě a ne pro jednu? Kolik byste ušetřili, kdybyste přerozdělili pracovní náplně? Kdybyste poznali, jaký se skrývá potenciál v některých členech vašeho týmu? Nevíte? Ale měli byste vědět. Je čas se ptát a my vám dáme odpovědi.
Personální audit vám umožní nezávislý a objektivní pohled na činnosti ve vaší společnosti nebo pouze na jejich části. Cílem je stanovit aktuální stav řídících a personálních procesů. Posoudit, jestli jsou procesy funkční a efektivní a navrhnout prostory pro zlepšení.

Kdy potřebujete personální audit?

-Když chcete zlepšit personální řízení a optimalizovat řídicí a personální procesy.
-Když hledáte možnosti úspor.
-Když čekají vaši firmu významné změny (optimalizace, restrukturalizace apod.)
-Když chcete získat objektivní pohled na práci vašich zaměstnanců a podílet se na jejich rozvoji.

Co získáte personálním auditem?

-Objektivní pohled na současný stav ve srovnání se stavem požadovaným.
-Identifikaci silných a slabých míst.
-Identifikaci prostoru pro zlepšení.
-Identifikaci možnosti rozvoje vašich zaměstnanců.
-Doporučení a návrhy na změny.

Výstupem z personálního auditu je podrobná analýza, která mapuje současný stav vaší společnosti, s návrhy, jak postupovat pro dosažení požadovaného stavu společnosti.